Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2013

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Starogostyńska

RI.6733.43.2012                                                                        Gostyń, 2 stycznia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 2 stycznia 2013 r. została wydana decyzja Nr 2/2013 (sygn. akt RI.6733.43.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr 1031/8, 1031/6, 1031/7, 1027/1, 1029/1, 1029/2, 886/2, 1676/43, 1676/48, 1676/47, 1674/1, 1673/5, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Starogostyńska, Poznańska i Plac Karola Marcinkowskiego.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                                         Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Starogostynska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl