Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. górna i ul. Mikolajczyka

RI.6733.16.2011                                                                                                     Gostyń, 20 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 20 grudnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 16/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.16.2011) dotycząca budowy linii kablowych SN 15 kV, na terenie działek nr 2059/3, 2060/3, 2060/7, 2060/4, 2060/2, 1556, 1589/5, 1589/4, 1589/2, 3065/4, 1586/1, 1585/1, 1583/2, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej i ul. Stanisława Mikołajczyka.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                          Z up. BURMISTRZA
                                                         /-/ Elżbieta Palka
                                                         Zastępca Burmistrza

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__gorna_i_ul__Mikolajczyka.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl