Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej SN 15 kV pomiędzy linią SN 15 kV 'Gostyń-Leszno'

RI.6733.3.2012                                                                       Gostyń, 30 stycznia 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 30 stycznia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy napowietrznej linii kablowej SN 15 kV pomiędzy linią SN – 15 kV „Gostyń - Leszno” – odgałęzienie do stacji nr 05-048 w Witoldowie, a linią SN – 15 kV „Gostyń - Łęka Wielka”- odgałęzienie do stacji nr 05-1941 w Czajkowie, na terenie działek nr 1, 2, 3/1, 10, 22/7 (obręb Gola) oraz 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115/2, 116/2, 117, 121, 122/1, 178, 179, 180, 181 (obręb Czajkowo).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                     Elżbieta Palka
                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_SN_15_kV_pomiedzy_linia_SN_15_kV_Gostyn-Leszno.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl