Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2013

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Topolowa

RI.6733.4.2013                                                                        Gostyń, 4 kwietnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 4 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja Nr 9/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.4.2013) dotycząca budowy linii kablowych nn 0,4 kV wraz przyłączami kablowymi nn 0,4 kV, na terenie działek nr 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/13, 387/13, 387/18, 387/8, położonych w Gostyniu przy ul. Topolowej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.               

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                        mgr inż. Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej__-_ul__Topolowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl