Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 września 2011

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej przy ul. Tuwima, ul.27 stycznia i ul. Krętej

RI.6733.10.2011                                                                              Gostyń, 2 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 2 września 2011 r. została wydana decyzja Nr 11/2011 (sygnat. akt RI.6733.10.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV między stacją transformatorową 05-1179 i 05-387, na terenie działek nr 3053, 3048/4, 3044, 3042, 12, 32/3, 46/1, 200, 201/6, położonych w Gostyniu przy ul. Juliana Tuwima, 27 Stycznia, Krętej.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                           
                                                                                  Z up. Burmistrza
                                                                                  Elżbieta Palka
                                                                                  Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_przy_ul__Tuwima__ul_27_stycznia_i_ul__Kretej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl