Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 maja 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej ul. Jana Pawła II

RI.6733.8.2012                                           Gostyń, 18 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 18 maja 2012 r. została wydana decyzja Nr 11/2012 (sygn. akt RI.6733.8.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 778/3, 1282/1, 1250, 775, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Jana Pawła II.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


    

                                                                           Zastępca Burmistrza
                                                                           Elżbieta Palka

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_ul__Jana_Pawla_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl