Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 marca 2011

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej ul. Śliwińskiego

RI.6733.1.2011                                                                                    Gostyń, 28 lutego 2011 r.

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 28 lutego 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 2171/9, 3283, położonych w Gostyniu ul. B. Śliwińskiego

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                  Sekretarz Gminy
                                                                                  Robert Marcinkowski
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_ul__Sliwinskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl