Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 grudnia 2011

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej uwraz z szafką kablową w Gostyniu

RI.6733.11.2011                                                                                       Gostyń,  20 grudnia 2011 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),


zawiadamiam


że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z szafką kablową   SKV-1/7, na terenie działek nr 1287, 1322, 1329/2, 1330, 1385, 1372, położonych w Gostyniu przy  ul. Nowe Wrota, Łąkowa, Młyńska, Zamkowa i Rynek, zostały wydane:

  • postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14.12.2011 r. nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-12-420-1/11
  •  postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura  w Lesznie z dnia 12.12.2011 r. nr Le.5151.3252.2.2011

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     


                                                                                                     Burmistrz Gostynia
      Jerzy Kulak


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_uwraz_z_szafka_kablowa_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl