Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2011

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej w Gostyniu

RI.6733.11.2011                                                                                    Gostyń, 7 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w związku ze zmianą wniosku w dniu 24 listopada  2011 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej energetycznej 0,4 kV, na terenie działek  nr 1287, 1322, 1330, 1329/2, 1385, 1372, położonych w Gostyniu .

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

                                                                                                       Burmistrz Gostynia
                                                                                                       Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl