Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Bogusławkach i Drzęczewie

RI.6733.23.2012                                                                  Gostyń, 20 sierpnia 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 20 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 23/2012 (sygn. akt RI.6733.23.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 46/2, 45, 38/4, położonych w Bogusławkach (gm. Gostyń) oraz na terenie działki nr 1, położonej w Drzęczewie (gm. Piaski).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                                         Elżbieta Palka
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Boguslawkach_i_Drzeczewie_35892.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl