Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 lipca 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Dalabuszkach

RI.6733.28.2012                                                                          Gostyń, 17 lipca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 85/12, 84, położonych w Dalabuszkach.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                                                   Zastępca Burmistrza
                                                                                  Elżbieta Palka
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Dalabuszkach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl