Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Daleszynie (II)

RI.6733.20.2012                                                                       Gostyń, 27 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 27 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 28/2012 (sygn. akt RI.6733.20.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 386, 389, położonych w Daleszynie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 

Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Daleszynie_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl