Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Siemowie

RI.6733.26.2012                                                                  Gostyń, 27 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 21 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 25/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.26.2012) dotycząca budowy kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 531, 539, położonych w Siemowie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój 4, w godzinach urzędowania.

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Siemowie_35903.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl