Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 września 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Stężycy

RI.6733.30.2012                                                                  Gostyń, 18 września 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 18 września 2012 r. została wydana decyzja Nr 37/2012 (sygn. akt RI.6733.30.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 102, 80, położonych w Stężycy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   


                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                        Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Stezycy_35909.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl