Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Ziółkowie

RI.6733.17.2012                                                                     Gostyń, 2 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 1 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 19/2012 (sygn. akt RI.6733.17.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 60/1, 95, 76, położonych w Ziółkowie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.


               

                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                         mgr inż. Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Ziolkowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl