Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 maja 2014

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia ścieżki rowerowej

RI.6733.4.2014                                                                  Gostyń, 29 maja 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 15 maja 2014 r. została wydana decyzja Nr 6/2014 (sygn. akt RI.6733.4.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ścieżki rowerowej Gostyń- Gola, na terenie działek nr 2623/5 (obręb Gostyń), 14/1, 16/1, 19/1, 27/1, 30/1, 31/1, 14/2 (obręb Brzezie), 287/3, 287/5, 101/11, 101/13, 59/79, 70/1, 72/6, 72/8, 72/10, 70/2, 59/72, 72/11, 58, 73 (obręb Gola).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   

                                                                                                 Burmistrz Gostynia

                                                                                                 Jerzy Kulak

       
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_sciezki_rowerowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl