Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 czerwca 2011

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia ulicznego w Ostrowie

RI.6733.5.2011                                                                                       Gostyń, 8 czerwca 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 6 czerwca 2011 r. została wydana decyzja Nr 6/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.5.2011) dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo, na terenie działek nr 79/1, 51, 158/1, położonych w Ostrowie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                                                        Z up. BURMISTRZA
                                                                                       /-/ Elżbieta Palka
                                                                                       Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_ulicznego_w_Ostrowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl