Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 grudnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą - Gostyń, ul. Mostowa

PPOS.6733.12.2017                                     

Gostyń, 12 grudnia 2017 r.


 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 12 grudnia 2017 r. została wydana decyzja nr 39/2017 (sygn. akt PPOS.6733.12.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 889, 890, 895/6, 907/11, 3753, położonych w rejonie ul. Mostowej w Gostyniu.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_parkingu_wraz_z_niezbedna_infrastruktura_-_Gostyn__ul__Mostowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl