Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 lipca 2014

Obwieszczenie ws. budowy sieci elektroenergetycznej

RI.6733.13.2014                                                                  Gostyń, 14 lipca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 14 lipca 2014 r. została wydana decyzja Nr 13/2014 (sygn. akt RI.6733.13.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie części działki nr 2866/3, położonej w Gostyniu w rejonie ul. J. Słowackiego. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                                 Burmistrz Gostynia

                                                                                                 Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_elektroenergetycznej_36133.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl