Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 lutego 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej

RI.6733.2.2012                                                                                                   Gostyń, 23 lutego 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 23 lutego 2012 r. została wydana decyzja Nr 6/2012 (sygn. akt RI.6733.2.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej s/c Dz 125, na terenie działek nr 185, 202, 77, położonych w Czachorowie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.


                                                              Z up. Burmistrza
                                                              Elżbieta Palka
                                                              Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl