Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 lutego 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej

RI.6733.1.2012                                                                                       Gostyń, 23 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
zawiadamiam
że w dniu 23 lutego 2012 r. została wydana decyzja Nr 5/2012 (sygn. akt RI.6733.1.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej s/c Dz 180, na terenie działek nr 14/2, 62 (obręb Krajewice, gm. Gostyń) oraz  na terenie działki nr 118/1 (obręb Bodzewo, gm. Piaski).
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                Z up. Burmistrza
                                                                                Elżbieta Palka
                                                                                Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl