Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2011

Obwieszczenie ws, budowy sieci gazowej przy ul. Górnej i os. Słonecznym

RI.6733.17.2011                                                                       Gostyń, 9 grudnia 2011 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 9 grudnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 14/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.17.2011) dotycząca budowy sieci gazowej dz 90PE 100SDR, na terenie działek nr 2098/11, 2099/2, 2100/1, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej i os. Słonecznym.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                                                  Z up. BURMISTRZA
                                                                                  /-/ Elżbieta Palka
                                                                                 Zastępca Burmistrza

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_przy_ul__Gornej_i_os__Slonecznym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl