Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci kablowej w Daleszynie

RI.6733.42.2012                                                                      Gostyń, 2 stycznia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 2 stycznia 2013 r. została wydana decyzja Nr 1/2013 (sygn. akt RI.6733.42.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, sieci kablowej SN 15 kV, sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4 kV, na terenie działek nr 195/5, 193, 194, 179, 200, 455/1, 455/4, 455/5, 455/2, 455/6, 455/7, położonych w Daleszynie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.               
                                                                                       Zastępca Burmistrza
                                                                                       Elżbieta Palka
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kablowej_w_Daleszynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl