Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 marca 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Starogostyńskiej

RI.6733.6.2013                                                                   Gostyń, 6 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 6 marca 2013 r. została wydana decyzja Nr 7/2013 (sygn. akt RI.6733.6.2013) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 160/2, 161/12, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Starogostyńskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Elżbieta Palka
Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kanalizacji_deszczowej_w_rejonie_ul__Starogostynskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl