Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 marca 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej - rejon ul. Poznańskiej

RI.6733.2.2013                                                                          Gostyń, 5 marca 2013 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 5 marca 2013 r. została wydana decyzja Nr 4/2013 (sygn. akt RI.6733.2.2013) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków, na terenie działek nr 386/8, 387/8, 386/13, 387/22, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Poznańskiej.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   
                                                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                                                   Elżbieta Palka
                                                                                                  Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_-_rejon_ul__Poznanskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl