Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 maja 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej - ul. Nowe Wrota, ul Łąkowa

RI.6733.7.2012                                                                                            Gostyń, 18 maja 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 17 maja 2012 r. została wydana decyzja Nr 12/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.7.2012) dotycząca budowy sieci wodociągowej DN100 z rur PCW długości 154,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PCW długości 41,0 mb, na terenie działek nr 1287, 1322, położonych w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota i ul. Łąkowej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                                                               Zastępca Burmistrza
                                                                                               Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_-_ul__Nowe_Wrota__ul_Lakowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl