Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 marca 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej - ul. Nowe Wrota, ul. Łąkowa

RI.6733.7.2012                                                                      Gostyń, 12 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej DN100 z rur PCW długości 154,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PCW długości 41,0 mb, na terenie działek nr 1287, 1322, położonych w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota i ul. Łąkowej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     
                                                                                            Burmistrz
                                                                                           /-/ mgr inż. Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_-_ul__Nowe_Wrota__ul__Lakowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl