Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 maja 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej - ul. Poznańska

RI.6733.11.2012                                                                                              Gostyń, 21 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej Dn100 z rur PCW długości 282,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 z rur PCW długości 66,0 mb, na terenie działek nr 243/2 i 387/8, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     
                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                            /-/ mgr inż. Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl