Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 czerwca 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej Stary Gostyń - Stankowo

RI.6733.12.2012                                                                                                       Gostyń, 8 czerwca 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 8 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej Stary Gostyń - Stankowo, na terenie działek nr 28/1, 32/1, 27, 50158/4 (obręb Stary Gostyń) oraz 207, 230, 231, 232, 228, 229, 233, 245, 240, 248, 252, 259/1, 262/1, 269, 270, 274, 275, 278, 282, 286, 285, 292, 295, 398, 399 (obręb Stankowo).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

 


                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                          Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_Stary_Gostyn_-_Stankowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl