Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 lipca 2014

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej

RI.6733.16.2014                                                                Gostyń, 25 lipca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, na terenie działek nr 2417/5, 2417/6, 2236/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej,
 zostało wydane:
    postanowienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 21 lipca 2014 r. nr WZDW.32.6511-402/14

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     

                                                                                        Burmistrz Gostynia
                                                                                        Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_w_rejonie_ul__Wroclawskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl