Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 lipca 2014

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Krajewice

RI.6733.11.2014                                                                   Gostyń, 9 lipca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 9 lipca 2014 r. została wydana decyzja Nr 12/2014 (sygn. akt RI.6733.11.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr 420, 82/2, 73, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, położonych w Krajewicach. 


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                                                   Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_wraz_z_przylaczami_-_Krajewice.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl