Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2011

Obwieszczenie ws. budowy ulicy na os. Słonecznym

RI.6733.18.2011                                                                                  Gostyń, 6 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy ulicy na os. Słonecznym długości ok. 230,00 mb wraz z oświetleniem, miejscami postojowymi i chodnikami oraz wpustami ulicznymi, na terenie działek nr 2096/4, 2093/10, 2098/10, 2100/1, 2098/12, położonych w Gostyniu na os. Słonecznym.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     
                                                                     z up. Burmistrza
                                                                    /-/ Elżbieta Palka
                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_ulicy_na_os__Slonecznym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl