Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy ulicy na os. Słonecznym

RI.6733.18.2011                                                            Gostyń, 10 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 3 stycznia 2012 r. została wydana decyzja Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.18.2011) dotycząca budowy ulicy na os. Słonecznym długości ok. 230,00 mb wraz z oświetleniem, miejscami postojowymi i chodnikami oraz wpustami ulicznymi, na terenie działek nr 2096/4, 2093/10, 2098/10, 2100/1, 2098/12, 2098/9, położonych w Gostyniu na os. Słonecznym.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                              Z up. BURMISTRZA
                                                              /-/ Elżbieta Palka
                                                              Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_ulicy_na_os__Slonecznym_35766.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl