Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 lipca 2014

Obwieszczenie ws. budowy wolnostojącego kontenera technicznego wraz z elementami kanalizacji kablowe

RI.6733.18.2014                                                                    Gostyń, 8 lipca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 8 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy wolnostojącego kontenera technicznego wraz z elementami kanalizacji kablowej w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej, na terenie działek nr 1283/13, 1283/3, 1284/13, 1284/14, 1284/15, 1284/16, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Ogrodowej. 


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

                                                                                                        Burmistrz Gostynia

                                                                                                        Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_wolnostojacego_kontenera_technicznego_wraz_z_elementami_kanalizacji_kablowe.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl