Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 sierpnia 2014

Obwieszczenie ws. budowy wolnostojącego kontenera technicznego wraz z elementami kanalizacji kablowe

RI.6733.18.2014                                                                Gostyń, 21 sierpnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 20 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja Nr 18/2014 (sygn. akt RI.6733.18.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wolnostojącego kontenera technicznego wraz z elementami kanalizacji kablowej w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej, na terenie działek nr 1283/13, 1283/3, 1284/13, 1284/14, 1284/15, 1284/16, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Ogrodowej.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                    Zastępca Burmistrza
                                                                    Elżbieta Palka
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_wolnostojacego_kontenera_technicznego_wraz_z_elementami_kanalizacji_kablowe_36142.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl