Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 grudnia 2011

Obwieszczenie ws. decyzji dot. modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Nad Kanią

RI.6733.9.2011                                                                                                                   Gostyń, 13 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 13 grudnia 2011 r. została wydana decyzja zmieniająca zapisy decyzji Nr 9/2011 (sygn. akt RI.6733.9.2011) z dnia 4 sierpnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków , na terenie działek nr 454/2, 455/2, 456/2, 457/2, 460/2, 461/6, 461/4, 463/2, 464/2, 468/2, 469/2, 472/2, 473/2, położonych w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 77.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                                             Elżbieta Palka
                                                                                             Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__decyzji_dot__modernizacji_oczyszczalni_sciekow_przy_ul__Nad_Kania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl