Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 października 2012

Obwieszczenie ws, konsultacji z mieszkańcami ws. zniesienia urzędowych nazw składowych cześci miejsc

RI.0113.2.2012                                                                 Gostyń, 4 października 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwałą Nr LIII/694/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia  6 października 2006 r., art. 8 ust. 3 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612 ze zmianami) oraz zarządzeniem Burmistrza Gostynia Nr 438/2012 z dnia 3 października 2012 r. 

zawiadamiam,

że zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gostynia, Brzezia, Czachorowa, Ziółkowa, Kunowa, Dalabuszek i Kosowa w sprawie zniesienia urzędowych nazw składowych części miejscowości.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 października 2012 r. do 19 listopada 2012 r. w trzech formach:
–    ankiety skierowanej do mieszkańców Gostynia oraz poszczególnych sołectw - formularze ankiet będą dostępne w budynkach Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 i Rynek 2 oraz zostaną udostępnione w trakcie zebrań z mieszkańcami             
–    zebrania z mieszkańcami miasta Gostynia oraz poszczególnych sołectw
–    skrzynki na wnioski znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu w budynku ratusza  i przy ul. Wrocławskiej 256                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                       Elżbieta Palka
                                                                       Zastępca Burmistrza
 

 

OGŁOSZENIE
 

Burmistrz Gostynia zaprasza mieszkańców Gostynia na zebranie, które odbędzie się 17 października 2012 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna - I piętro).Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.


Z up. Burmistrza
Elżbieta Palka
Zastępca Burmistrza

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__konsultacji_z_mieszkancami_ws__zniesienia_urzedowych_nazw_skladowych_czesci_miejsc.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl