Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 kwietnia 2014

Obwieszczenie ws. linii kablowej - ul. Przy Dworcu, ul. Towarowa, ul. Bojanowskiego

RI.6733.3.2014                                  Gostyń, 23 kwietnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo - pomiarowym, na terenie działek nr 1676/46, 1676/45, 1683, 1681, 1680, 1682/3, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Przy Dworcu, Towarowa i E. Bojanowskiego,
zostało wydane:

postanowienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2014 r. nr WZDW.32.6511-216/14

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.                                                                                        Zastępca Burmistrza
                                                                                      Elżbieta Palka

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__linii_kablowej_-_ul__Przy_Dworcu__ul__Towarowa__ul__Bojanowskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl