Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 października 2011

Obwieszczenie ws. linii kablowej os Słoneczne

 

RI.6733.12.2011                                                                            Gostyń, 19 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 19 października 2011 r. została wydana decyzja Nr 12/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.5.2011) dotycząca budowy linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4 kV, lini kablowej NN 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie działek nr 2097/1, 2096/4, 2151/5, 3211/4, 2100/1, 2099/1, 2098/11, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej i os. Słonecznym.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                                                                     Z up. BURMISTRZA
                                                                                                     /-/ Elżbieta Palka
                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__linii_kablowej_os_Sloneczne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl