Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2011

Obwieszczenie ws. linii kablowych na ul. Górnej i ul. Mikołajczyka

6733.16.2011                                                                               Gostyń, 8 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowych SN 15 kV, na terenie działek nr 2059/3, 2060/3, 2060/7, 2060/4, 2060/2, 1556, 1589/5, 1589/4, 1589/2, 3065/4, 1586/1, 1585/1, 1583/2, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej i ul. Stanisława Mikołajczyka.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

     
                                                                        z up. Burmistrza
                                                                        /-/ Elżbieta Palka
                                                                         Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__linii_kablowych_na_ul__Gornej_i_ul__Mikolajczyka.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl