Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 listopada 2011

Obwieszczenie ws. modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostyniu

RI.6733.9.2011                                                                                Gostyń, 22 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 22 listopada  2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków , na terenie działek  nr 454/2, 455/2, 456/2, 457/2, 460/2, 461/6, 461/4, 463/2, 464/2, 468/2, 469/2, 472/2, 473/2, położonych w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 77.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach  7:30 – 15:30.


                                                                            Burmistrz Gostynia
                                                                           Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__modernizacji_oczyszczalni_sciekow_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl