Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 czerwca 2011

Obwieszczenie ws. oświetlenia od ul. Konopnickiej do ul. Krętej

RI.6733.4.2011                                                                                                           Gostyń, 7 czerwca 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 7 czerwca 2011 r. została wydana decyzja Nr 5/2011 (nr sprawy RI.6733.4.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego łącznika od ul. M. Konopnickiej do ul. Krętej, na terenie działek nr 46/1, 57/3, 75, położonych w Gostyniu.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 


                                                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                                                           Elżbieta Palka
                                                                                                           Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__oswietlenia_od_ul__Konopnickiej_do_ul__Kretej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl