Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 lipca 2012

Obwieszczenie ws. oświetlenia przejść dla pieszych - ul. Zielona i ul. Witosa

RI.6733.13.2012                                                                                    Gostyń, 14 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji instalacji oświetlenia przejść dla pieszych, na terenie działek nr 938, 988, 1009, położonych w Gostyniu przy ul. Zielonej i ul. Wincentego Witosa.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                                            Burmistrz
                                                                           /-/ mgr inż. Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__oswietlenia_przejsc_dla_pieszych_-_ul__Zielona_i_ul__Witosa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl