Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 maja 2011

Obwieszczenie ws. oświetlenia ulicznego łącznika od ul. Krętej do ul. Konopnickiej

RI.6733.4.2011                                                                                             Gostyń, 16 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 16 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy oświetlenia ulicznego łącznika od ul. Krętej do ul. M. Konopnickiej, na terenie działek  nr 75, 46/1, 57/3, położonych  w Gostyniu.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pokój nr 5, w godzinach 7.30 – 15.30.


                                                                                               Z up. Burmistrza
                                                                                               Elżbieta Palka
                                                                                               Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__oswietlenia_ulicznego_lacznika_od_ul__Kretej_do_ul__Konopnickiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl