Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 października 2011

Obwieszczenie ws. przebudowy Rynku

 

RI.6733.15.2011                                                               Gostyń, 24 października  2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24 października 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki  nr 1330, położonej  w Gostyniu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

 

                                                                                     Z up. Burmistrza
                                                                                     Elżbieta Palka
                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_Rynku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl