Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 sierpnia 2014

Obwieszczenie ws. przebudowy kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocławskiej od ronda SOlidarności

RI.6733.21.2014                                               Gostyń, 20 sierpnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani, na terenie działek nr 1309/1, 1308/4, 1308/1, 1305/2, 1300/1, 1296/1, 1294/8, 1291/5, 1291/6, 1288, 1287, 1538, 1539, 2129, 3095/15, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Wrocławska, Nowe Wrota.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.
                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                          Elżbieta Palka
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_kanalizacji_deszczowej_w_czesci_ul__Wroclawskiej_od_ronda_SOlidarnosci_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl