Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 września 2014

Obwieszczenie ws. przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wrocławskiej i Nowe Wrota

RI.6733.21.2014                                 Gostyń, 17 września 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 1308/4, 1308/1, 1305/2, 1300/1, 1296/1, 1294/8, 1291/5, 12910/6, 1288, 1287, 1538, 1309/1, 3095/15, 1290/9, 2213/1, 2129, 1539, 1308/1, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej, Nowe Wrota,
 zostało wydane:
    postanowienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 10 września 2014 r. nr WZDW.32.6511-457/14

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_kanalizacji_deszczowej_w_rejonie_ul__Wroclawskiej_i_Nowe_Wrota.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl