Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2011

Obwieszczenie ws. przebudowy lini kablowej przy ul. Polnej

RI.6733.6.2011                                                                                    Gostyń, 29 czerwca 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 29 czerwca 2011 r. została wydana decyzja Nr 7/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.6.2011) dotycząca przebudowy linii kablowej SN 15kV między stacją 05-1250 i 05-1278, na terenie działek nr 1722/7, 1749/2, 1723/1, 1724, 1723/2, 1736/9, położonych w Gostyniu przy ul. Polnej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.


                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                             Elżbieta Palka
                                                                             Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_lini_kablowej_przy_ul__Polnej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl