Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 września 2012

Obwieszczenie ws. przebudowy osiedlowych sieci cieplnej

RI.6733.38.2012                                                               Gostyń, 27 września  2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 27 września 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 907/11, 907/1, 914/1, 988, 1009, 999/12, 999/13, 999/14, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Zielona, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Wincentego Witosa oraz os. 700 – lecia.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                        Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_osiedlowych_sieci_cieplnej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl