Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lutego 2014

Obwieszczenie ws. przebudowy sieci c.o. i c.w.u. oraz węzłów cieplnych - ul. Górna

RI.6733.15.2013                                                           Gostyń, 27 stycznia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 23 stycznia 2014 r. została wydana decyzja Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.15.2013) dotycząca realizacji przebudowy osiedlowej sieci c.o. i c.w.u oraz węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Górnej 1, 3, 5, 7, 9, na terenie działek nr 1589/6, 2134/31, 2140/11, 2140/8, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej 1, 3, 5, 7, 9.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_sieci_c_o__i_c_w_u__oraz_wezlow_cieplnych_-_ul__Gorna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl